Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden vari ligger mervärdet i att få in dessa as till Sthlm ?

2018-01-22

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena kommer att ta åratal att genomföra. Eftersom att arbetet förläggs utanför turistsäsongen men före och efter att isen lägger sig kommer den totala projekttiden att spridas ut och ta flera år. Det är inte acceptabelt att delar av skärgården blir en byggarbetsplats under flera år. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet .

Dessutom Släpper dessa fartyg ut både avgaser och avloppsvatten i havet som bidrar till Östersjöns död.

Alltså fullkomligt galet förslag gör om gör rätt tack.

 

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Magnus Strand
Lidingö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 439 av 953 i denna kampanj