Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2018-06-07

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell.   

Ur beredskapssynpunkt så är det helt förkastligt att öppna upp en sådan led då en ev. ockupationsmakt skulle få en gräddfil rakt in till huvudstaden!!

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail. OBS v.v. kolla att mailet slutar på @gmail.com

Bengt Nordgren
SKÅ

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 940 av 953 i denna kampanj