Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2018-05-29

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden, en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära stora ingrepp på vår gemensamma skärgård och riskerar att förstöra den världsunika miljön för alltid. 

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det är oacceptabelt att fler miljoner av våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer bli av.   

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Ulf Askvik
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 849 av 953 i denna kampanj