Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2018-05-11

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

För vem är projektet bra egentligen?, Många stränder vid farleder är redan nu förstörda av svallvågor, hur kommer det inte att bli med en superfarled för jättefartyg? Stoppa projectet!

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell.   

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Karl Sundberg
Stockholm (tillfälligt pa utlandsuppdrag)

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 788 av 953 i denna kampanj