Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2018-02-12

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är enormt kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Du, jag och alla vi andra människor har en skyldighet att ta vara på den natur (och alla som bor i den) vi anser är våran. Dock är den bara till låns. Förhoppningsvis inser vi detta innan den riktiga ägaren tar tillbaka den. Jag ber dig, snälla.

 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort för att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton. Dessa massor ska fraktas bort och därefter dumpas ute till havs, där även denna yta ska skadas. Det är inte hållbart och något som inte borde tillåtas. Är inte Östersjön skadat nog?

Eftersom arbetet förläggs utanför turistsäsongen men före och efter att isen lägger sig kommer den totala projekttiden att spridas ut och ta flera år. Det är inte acceptabelt att delar av skärgården blir en byggarbetsplats under flera år. Fisk och djurliv kommer fly och aldrig komma tillbaka, har vi inte tagit ytor nog från naturens invånare?

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. Snälla renovera upp järnvägarna istället!

Skärgården är vårat arv att vårda, det borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att naturreservatet i Stockholms skärgård istället utökas så att även området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas inkluderas.

 

Med detta sagt hoppas jag av hela mitt hjärta att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som aldrig borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet. 

Hjärtligt tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Josefin Karlsson
Göteborg

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 573 av 953 i denna kampanj