Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horsstensleden

2018-02-12

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

jag blev extremt ledsen när jag fick vetskap om detta vansinniga projekt. Snacka om att våldföra sig på vår unika natur, och på ett komplett irreversibelt sätt! Var finns hållbarheten i att spränga bort kobbar och skär?

SOm du hör är jag mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Anders Fagergren
Älta

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 556 av 953 i denna kampanj