Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Horssensleden

2018-06-05

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är Göteborgsbo och har med fasa sett hur prestigehungriga politiker här kört över innevånarnas invändningar mot Västlänken - ett projekt som hotar att skada värden i Göteborgsmiljön som inte kommer gå att återställa. Därför står jag med dem som idag ärJag är mycket kritiskt inställda till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. Så Göteborgare jag är, förstår jag att Stockholm är och alltid förblir Sveriges flaggskepp, en älskad pärla, och den unika skärgården utanför är en del av dess attraktion och skönhet. Turister kommer att fortsätta flockas till Stockholm nu och i framtiden som de hittills gjort utan Horsstensleden. Stockholm är berömd för sitt rena vatten. Var och en kan se vad som kommer att hända med det värdet om Horsstensleden byggs. Bevara Sveriges pärla, en av dess allra bästa tillgångar. Att tillåta denna led blir som att "tömma en sjö på vatten så att man kan se fiskarna bättre".

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell -- och de miljonerna behövs ju så väl till så mycket annat som är långt viktigare.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Anna-Sophia McLaughlin
Västra Frölunda

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 909 av 953 i denna kampanj