Öppet brev till Katrin Wissing, Partisekreterare, Miljöpartiet

Fossilförbud: det är dags att agera!

2021-11-02

Hej Katrin, jag röstar Miljöpartiet. Jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Dominic Mitchell
SKÖNDAL

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 10 av 192 i denna kampanj