Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

Ekosystem och framtida generationer

2021-11-02

Hej Aron, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Vad är Vänsterpartiets strategi för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans och underlätta för framtida generationer?

Jag tycker också global solidaritet, att fattigdomen i världen minskas och verklig fred främjas är centralt. Den svenska vapenexporten är bekymmersam tycker jag tillsammans med Svenska Freds och Internationella kvinnoförbundet ör fred och frihet mfl. Frågorna hänger samman som jag tänker. Kan vi gåsamman många organisationer från olika håll för en mer omtänksam värld för ekosystem, nuvarande och framtida generationer?

Hoten mot den biologiska mångfalden blir alltmer akuta. Överexploatering, förstörda ekosystem och livsmiljöer är globala problem som gör att arter just nu försvinner i allt snabbare takt världen över. De främsta hoten i Sverige är att skogar med höga naturvärden avverkas, att viktiga livsmiljöer växer igen samtidigt som klimatkrisen hotar deras existens ytterligare. Tyvärr har statliga Sveaskog inte varit ett föredöme i dessa frågor. Jag hoppas att ditt parti kommer arbeta för att skydda ekosystem och de arter som annars riskerar att försvinna.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Lycka till och tack för ditt engagemang och vilja att förbättra samhället!

 

Med vänliga hälsningar

Joakim Davidsson
Oskarshamn

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 11 av 192 i denna kampanj