Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Fara för skärgårdsmiljön

2018-02-05

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är bestört och förskräckt över förslaget att bygga Horsstensleden - hur kan man vilja dra in ännu fler miljöförstörande jättefartyg in  Stockholms sköra och unika skärgård? Projektet kommer dessutom  att medöra  gigantiska och oåterkalleliga ingrepp i vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Katarina Gyllensten
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 502 av 953 i denna kampanj