Öppet brev till Miljøpartiet De Grønne, Miljøpartiet De Grønne

Dyster framtid eller skyver vi sannheten bort for den er for tøff å innse: ???

2015-08-28

Kjære, Miljøpartiet De Grønne

Jeg bor i [SKRIV INN DIN KOMMUNE].

Jeg skal stemme i kommune- og fylkestingsvalget nå til høsten. Klima- og miljøpolitikk er det som avgjør hvem jeg skal stemme på, og derfor lurer jeg på hva dere har tenkt å gjøre med de viktigste temaene?

Transport er et viktig lokalt virkemiddel for å bøte på klimaproblemene. Har partiet en plan for miljøvennlig mobilitet med gang-, sykkel, og kollektivtilbud? Støtter dere samkjøring? Mener dere nye motorveiprosjekter er nødvendige for å løse lokale transportproblemer, og i tilfelle hvilke? Vil dere stoppe slike veiplaner?

Eiendomssektoren sluker enorme energimengder, men blir ofte glemt i politiske festtaler. Hvordan vil dere fase ut fossil energi og redusere energibruken i eksisterende bygg? Hvordan skal kommunale bygg gå foran, og skal innbyggere få hjelp til energitiltak i egne bygg? Vil dere innføre støtteordninger for solceller, slik som Oslo har??

2015 bør bli historiens viktigste klimaår. Hvor høyt prioriterer dere klimaspørsmålet i partiprogrammet? Har dere en plan for reduksjon av klimagassutslipp i kommunen, og vil dere bruke arealplanlegging for å oppnå dette?

Kjøtt har høyere klimagassutslipp enn plantekost, og nordmenns kjøttforbruk har økt kraftig de siste årene. Dette er en undervurdert del av klimapolitikken. Har dere planer for mer økologisk jordbruk og redusert kjøttforbruk, og hvordan vil dere oppnå dette?

Oljefondet trakk seg i vår ut av sine kull-investeringer etter inspirasjon fra blant annet Eid kommune. Vil dere jobbe for at kommunen vår også setter pengene sine i fossilfrie fond?

Hj Hilsen helt blå-grønn (-som jorden og himmelen som speiler havene(=som tilslutt vil oversvømme verdifulle land-områder. J Hører aldri noen politikere si åpent og ærlig at: Face it folkens dette er fakta: Vi mennesker har hele vår eksistens her bevist at når Vi sitter ved Roret så styrer vi skuta langt utpå jordet(=si d rett ut: At vi er en rase anderledes enn alle dyre-arter av alle salg og vi klarer ikke håndtere alle problem som oppstår når så mange av samme slag skulle ha kunnet leve side om side I Fred med hverandre I Pakt og Samarbeid med naturen på jorden... dyrene har I motsetning til oss en tilpasningsevne og vilje som er endel av deres Natur. Og d er utrolig så fantastisk jorden og alt naturlig liv fungerer så perfekt (-når utelukker oss som har noe som skiller seg fra alt annet liv: mulighet til å være Destruktive I Negativ forstand... Hvis Vår rase blir vant til en ny nytelse så gir vi helst ikke slipp på denne uansett hva konsekvenser d kan få. Hvor mange av Vårt slag har vist ser å være høyst åndelige fredfulle og opp-ofrende for felles beste uansett om di må dø og først pines for å kunne vise kjærlighet til di mest sårbare? J har lest eller hørt/sett film om fra tidlig/midten av 1900 - tallet som ble historiske også for sine ulike sterke karakter-trekk og alle di Få ti-talls di var så er di U-forglemmelige for di som satt spor hos med hva hver av di enkelte viet sine liv til... d er noe med di U-forglemmelige som viser at d ellers I verden er altfor mange av oss og at vi da hver og en Synker I verdi og blir mindre og mindre av betydning for di fleste av oss er ikke kommet hit=født med en Hensikt mål og mening som kan forbedre viktige saker I verden: og jo flere vi blir jo større blir di største problem på jorda å løse... Dette var litt om overbefolknigs-problematikken.. d ser allerede stygt ut!! Fordi kvinner I 3.verden så ofte blir vodtatt av landets arbeidsløse Mannfolk og blir ikke tatt hensyn til og behandlet på linje med Menn. Kvinnene Der ansees ikke som mennesker med minst like mye forstand som dem selv og utnyttet og brukt som slaver I hus og hjem der menn har full frihet til å slå sine kvinner og kanskje også fritt fram å drepe di ? Di blir tiet ihjel og ødelagt 'nedentil' før di blir kvinner og da får di aldri vite at deres menn I Afrika er Gale Generelt fordi di rotter seg sammen og lar kvinnene deres få smake pisken og få skylda for og iblant bøter med livet pga di er mindre verdt enn rotter... virker som kvinnene der er ulykkelige fra fødsel til død mens d er nesten umulig for menn I Afrika å ta part med kvinner der uten å bli hengt ut som en Foræder fra en annen planet hva ? Kvinner skal bare brukes utnyttes og behandles dårlig nok som er bilde på råttenskapen som menn forlanger at andre menn holder vedlike som så lenge har vætt tradisjon I di værste byer og land særlig der og midt-østen. Så trist. Mørkhudete-også indianerne har alltid måttet Lide mest og kvinner ta skyld for menns ulykke... Alt I Verden handler Egentlig om å vise hvor God og modig man er og da tåle alt inntil man er Død. .. Eller si sin mening høyt og risikere alt vondt men dø for en god sak..:som di U-forglemmelige I nyere historie. Glem Jesus. D toget har kjørt.. Hvordan kan vi fordele jobben med å rydde ut all urett for Alltid når vi alle lever I sine egne små bobler=nærmeste etc. Jo flere av OSS jo værre for alt annet liv her på jorda... dystre framtids-prognoser er mest realistisk å ha men drepende deprimerende... Anne Cecilie  Pedersen.  

Har partiene en klimavennlig lokalpolitikk?

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 9 of 10 in this campaign