Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Bevara skärgården!!

2017-12-31

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Varför ska sådana fartyg ens in till Stockholm? Dom kan gå iland i antingen Nynäshamn eller Kapellskär utan problem. 

Skärgården är i mina ögon Sveriges verkliga pärla, jag har under alla mina 54 år varit där, som barn, och senare sett mina barn få njuta i relativt orörd miljö - exploatera inte detta, det går inte att ångra.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Lars Hägg
stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 364 av 953 i denna kampanj