Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Bevara skärgårdarna, stoppa miljöförstöring och kortsiktiga ekonomiska intressen.

2017-10-24

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Jag är starkt negativ till att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår ÖMTÅLIGA vackra skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas i skärgården. Därtill cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort. Det är helt oacceptabelt. Det förstör skärgården och innebär tunga miljöfarliga transporter i skärgården flera år. De mycket omfattande spräng- och muddringmassornas vikt uppskattas till cirka 2 miljoner ton, dvs lika mycket som två miljoner personbilar!Dessa massor ska fraktas bort och dumpas ute till havs. Det är inte hållbart och bör absolut inte få ske.

Trafikverket beräknar kostnaden till ca en halv miljard kronor vilket ska skattefinansieras. - Vansinnigt! - Det finns andra mycket mer väsentliga områden att lägga pengar på. Det innebär även att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden!

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Jag anser att regering och myndigheter bör verka för att hela svenska skärgårdskusten från Höga kusten via Stockholms skärgård, Santa Anna och hela vägen ner till Landskrona skärgård samt Västkusten ska klassas som Världsarv och med flera naturreservat i angelägna delar som bl.a Rödlöga, Fredlarna, Björkskär, Svenska Högarna, Huvudskär, Öja, Lansort, Harstena, Gotska sandön, Karlsöarna och vackra ömtåliga miljöer på Västkusten såsom Hallands Väderö, Väderöarna, Smögen Hållö, Kärringön och Kosteröarna m.fl.    

Jag är tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Peter Stenberg
Lidingö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 17 av 953 i denna kampanj