Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Bevara och främja vår unika natur

2018-02-25

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

För att anlägga Horsstensleden behöver cirka 320 000 m3 berg sprängas och muddras i ytterskärgården. Utöver det tillkommer cirka 400 000 m3 berg i Sandhamnsledens inre del. Totalt innebär det att cirka 720 000 m3 berg behöver sprängas och forslas bort, och detta ska sedan bara dumpas i havet utan åtanke för hur set kan påverka de lokala djuren,  även fiskbeståndet (som redan minskat markant under de senaste 20 åren) som är nödvändigt i näringskedjan för många av skärgårdens djur. Att anlägga Horsstensleden anpassad för 330 meter långa jättefartyg. Det är helt oacceptabelt och något jag vänder mig emot.

De omfattande sprängnings- och muddringsarbetena kommer att ta åratal att genomföra. Eftersom att arbetet förläggs utanför turistsäsongen men före och efter att isen lägger sig kommer den totala projekttiden att spridas ut och ta flera år. Det är inte acceptabelt att delar av skärgården blir en byggarbetsplats under flera år. 

Horsstensleden är ett oerhört stort infrastrukturprojekt och Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till 292–543 miljoner kronor. Projektet finansieras med våra gemensamma skattemedel och innebär att andra viktiga infrastrukturprojekt bortprioriteras. Jag är motståndare till att staten spenderar en halv miljard kronor för att bygga Horsstensleden. 

Stockholms skärgård är unik och jag anser att det närliggande naturreservatet borde utökas så att det även omfattar området i vilket Horsstensleden är planerat att byggas. Skärgården borde vara ett världsarv och det är min förhoppning att Regeringen arbetar för att se till att det blir det i framtiden. Det finns redan problem världen över där raser (orangutander,  Sibirisk tiger, Iberiskt lodjur, bi, Sumatraelefant och så vidare) sakta men säkert försvinner från vår jord. Jag vill inte att Sverige ska bli mer delaktiga i att utrota ännu fler arter genom att förstöra deras habitat.

Utöver den direkta förstörelsen av den svenska naturen så kommer de öar och land som inte sprängs bort kommer dessutom fortsätta ta skada även efter att bygget är klart. Vi ser det redan idag med de kryssnings fartyg som åker genom skärgården där öarna i närheten av dessa rutter sakta nöts bort. Det är i min åsikt inte okej att fortsätta förvärra detta problem. Dessutom kommer många människor som idag njuter av den svenska skärgården inte längre ha samma möjlighet att göra så, både turister och svenskar. Jag är personligen mycket tveksamt till att turister, som med sina båtturer ut i skärgården stödjer verksamheter som är beroende av turistnäringen, vill se stora fartyg. Detta kan komma att kraftigt påverka de människor som idag bor i Svenska skärgården.

Sist men inte minst så kommer en ökad fartygs trafik föra Sverige ännu längre bort från de miljömål som vår regering satt upp som bland annat säger att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Och människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Samt att vi ska minska utsläppen. Denna information har hämtats från https://www.miljomal.se. Extra intäkter till storföretagare berättigar inte förstörelse av Svensk natur, skada och hot mot det lokala djurlivet, och ökade utsläpp.

Med detta sagt hoppas jag att Regeringen tar till sig av den omfattande kritiken som riktats mot förslaget att bygga Horsstensleden. Det är ett projekt som vore mycket skadligt för Stockholms skärgård och är en åtgärd som inte borde finnas med i den nationella planen för transportsystemet 2018–2029.

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Jennifer Hagström
Värmdö

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 617 av 953 i denna kampanj