Öppet brev till Alexandra Völker

Avsluta Saudiavtalet

2015-02-28

Hej Alexandra,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

I Saudiarabien sker systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Att genom saudiavtalet stödja regimen är oförenligt med en feministisk utrikespolitik. Jag vet att du brinner för feminism, och vi feminister bör inte låta Sverige stöja Sadiarabien.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Borde Sverige inte följa Tysklands exempel och avsluta avtalet?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Anders Henricsson

Tyresö

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 123 av 141 i denna kampanj