Öppet brev till Kent Härstedt

Avsluta Saudiavtalet 2015!

2015-02-27

Hej Kent,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien som nyligen fått stor uppmärksamhet är det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi. Genom att stödja Saudiarabiens regim har Sverige också en del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

I Saudiarabien sker systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Saudiavtalet är oförenligt med en feministisk utrikespolitik.

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Kent Härstedt, du var 2008-2012 styrelseledamot i Olof Palmes internationella center, och jag känner därför förhoppningen att du som min partikamrat och i Olof Palmes anda, brinner för nedrustning och hjälper till att bygga upp för fred i världen. 

Det gör vi inte genom att gynna krigsindustrins vinstjakt, och förlänga avtal med diktaturstater! Vi måste förhindra att diktaturstater som Saudiarabien får tillgång till förstörelsevapen, och i stället enl. Olof Palmes ideologi använda våra resurser, för att hjälpa till med att bygga upp demokrati i världen! Jag hoppas därför att du svarar ja på min fråga här under!

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Mvh från din partikamrat Solveig Abrahamsson, Norsjö

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 122 av 141 i denna kampanj