Öppet brev till Ingrid Eckerman

Att resa till Afghanistan är inte ett alternativ

2017-09-27

Inemot 100 000 svenskar har engagerat sig i de utvisningshotade afghanska ungdomarna. Vi får höra inte bara ungdomarnas berättelser, i många fall skakande, utan också historierna om hur Migrationsverkets bedömningar gått till. 

Många exempel finns i Rapport om rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga, nyligen offentliggjord av rörelsen Vi står inte ut och mottagen av Riksrevisionsverket. Bedömningarna är ofta schabloniserade i stället för individuella. 
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html 

Om inte Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan måste regeringen i dess ställe besluta om inhibition eller moratorium för utvisningarna.

Sverige kan inte lamslås av att regering och myndigheter lägger ansvaret på varandra. 

karin johansson
Stockholm

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Detta är brev 2 av 9 i denna kampanj