Öppet brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Angående miljöansvar.

2018-05-15

TILL INFRASTRUKTURMINISTER TOMAS ENEROTH

Hej Tomas,

Jag är mycket kritiskt inställd till förslaget att bygga Horsstensleden - en ny motorväg för jättefartyg genom Stockholms skärgård. Projektet kommer att innebära enorma ingrepp på vår gemensamma orörda skärgård och riskerar att förstöra den världsunika skärgårdsmiljön för alltid. 

Slutligen vill jag be dig att återkomma med ett skriftligt löfte om att Horsstensleden aldrig kommer att bli aktuell. Jag önskar också att du kräver att alla ansvariga myndigheter omedelbart avbryter alla projekt som rör Horsstensleden, exempelvis Sjöfartsverkets nuvarande farledsutredning av Horsstensleden. Det helt oacceptabelt att fler miljoner kronor våra skattemedel går till utredningar av en led som du sagt aldrig kommer att bli aktuell.   

Jämför gärna med hur bilen förstört unika miljövärden i stadskärnorna. Skulle du dra motorleder genom unika stadskärnor idag? När kommer människans behov i första rummet och kapitalet/industrin i andra hand? När ska miljöingrepp kosta?

Tacksam om du bekräftar att du mottagit mina synpunkter med vändande mail.

Dick Tärnhammar
Stockholm

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 804 av 953 i denna kampanj