Öppet brev till Regeringskansliet Näringsdepartementet

Ang Horsstensleden

2017-10-26

Remissvar angående förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Diarienummer: N2017/05430/TIF

Hej,

Härmed översänder jag mitt remissvar avseende förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Havsbotten är redan ansträngd och delar är död. Både anläggningsarbetet och tung sjötrafik är menlig för skärgårdens övergödda vikar, döda bottnar, eroderade strandlinjer samt fiskbestånd och arter. Många vikar efter farlederna är så ogästvänliga att det inte längre går att bada ens. Gör inte Stockholms skärgård till ännu mer det avlopp det har kommit att bli.

Tung sjöfart ska förstås gå norr eller söder om Stockholm!

 

Tacksam om ni bekräftar att ni mottagit mitt remissvar med vändande mail. 

Björn Löfgren
Gustavsberg

Stoppa Horsstensleden!

Detta är brev 40 av 953 i denna kampanj