Öppet brev till Anders Ygeman, Regeringen, Energiminister, Socialdemokraterna

100% Förnybart istället för problematisk och farlig kärnkraft! Tack!

2020-01-21

Attention: Anders Ygeman


Hej Anders Ygeman!

Jag är oroad över den återuppväckta kärnkraftsdebatten på sistone. Jag tror att det skulle vara ett stort och mycket olyckligt misstag att riva upp målet om 100 procent förnybart för att öppna upp för mer kärnkraft. 

Att Sverige kan ställa om till 100 procent förnybart har såväl expertmyndigheter som energibranschen själva konstaterat. Att understödja det är en framtidsinriktad politik i linje med målen om en hållbar utveckling. På köpet skapas betydligt fler jobb och det kommer att göra Sverige till ett attraktivt, innovativt och framtidsinriktat land.

Kärnkraften har ingen framtid. Den är farlig. Förespråkarna tycks ha glömt slutförvaringsproblemet. Det är varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt att rädda klimatet med kärnkraft. Att försöka väcka kärnkraftsfrågan till liv är en distraktion från verkliga lösningar på klimathotet. Vetenskapen ger oss knappt tio år att ställa om till ett hållbart samhälle. Istället för att debattera kärnkraft måste vi ta tag i den omfattande omställningen av samhället som vi behöver för att omgående och kraftigt minska utsläppen. Det är bråttom nu.

Jag vill därför uppmana dig att avvisa alla krav på mer kärnkraft i Sverige och istället stå upp för det beslutade målet om 100 procent förnybart för Sverige. Framtiden är förnybar!

Anna Karin Nord
Malmö

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 32 av 35 i denna kampanj