Vattnet först! Bästeträsk vattenskyddsområde n…

Säkra vattenförsörjningen på norra Gotland, upprätta vattenskyddsområde för Bästeträsk omgående!
Till kampanjen