Skriv på för att stoppa Nobelbygget på Blasieho…

Nobelcenter på Blasieholmen medför påtaglig skada på stadsbilden och kulturhistoriska värden och riskerar Nobels varumärke
Till kampanjen