Avskaffa Pensionärsskatten

Pensionärer har högre skattesats än löntagare, trots att pension är uppskjuten lön.
Till kampanjen