Initiativet Centraltunneln

Snart måste Centralbron renoveras och då har vi ett viktigt val att göra. Antingen bekostar vi en mångmiljardrenovering av Centralbron eller så bygger Centraltunneln som gör det möjligt att flytta trafiken till en tunnel under vattnet. Vad väljer du?
Till kampanjen