Gör din röst hörd för skogen

Vi har väldigt lite riktig skog kvar. De sista gammelskogarna – och alla de arter som är beroende av dem – kämpar idag för sin överlevnad omringade av trädplantager och kalhyggen. - Agera genom att svara på skogsutredningen!
Till kampanjen
Stängd - brev kan ej skickas