Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med denna integritetspolicy vill vi sammanfatta det viktigaste du bör veta innan du använder Signby.me.

 1. Information du lämnar i webbtjänsten lagras för att tjänsten ska kunna fungera som avsett.
 2. Brev du skriver publiceras endast på internet om du särskilt väljer att publicera dem med funktionen 'öppet brev'.
 3. Använder du din epostadress fungerar tjänsten mycket bättre, men du kan få brev från kampanjskaparen eller Signby.me. Är brevet inte nödvändigt för sajtens funktion innehåller det en länk för att du ska slippa få flera brev.
 4. Vissa kampanjskapare kan ta del av individuell information som lämnats i webbtjänsten. Vi ställer genom våra användarvillkor följande krav på dessa kampanjskaparen ('De'):
  • De har inte rätt att publicera eller i övrigt röja ditt e-postmeddelande, information om ditt deltagande i en kampanj, eller uppgift om ditt namn eller e-postadress, utan att först ha fått ditt samtycke. Kampanjskaparen får dock visa, överlämna eller dela breven till kampanjens avsedda mottagare, tex politiker, myndigheter, regeringen, kommuner, och liknande.
  • De har rätt att publicera citat ur ditt brev, under förutsättning att din identitet inte röjs.
  • De har rätt att kontakta dig via epost, eller via annan information du lämnat, under förutsättning att du får möjligheten att avböja fler kontakter.
 5. Vid eventuell tvist, otydlighet eller avvikelse mellan språkversioner äger den svenska versionen företräde.

Hantering av personuppgifter

Insamling av information vid registrering och användning av Tjänsten

Det är frivilligt att registrera ett användarkonto eller att använda Tjänsten. Genom att du registrerar ett användarkonto eller använder Tjänsten ger du ditt uttryckliga samtycke till att Spring Solutions behandlar eventuella personuppgifter som du lämnar i samband med registreringen eller vid användning av Tjänsten för de angivna ändamålen. Spring Solutions är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

När organisationer genomför kampanjer kan Spring Solutions agera personuppgiftsbiträde och organisationen självt är personuppgiftsansvarig, detta framgår då på den aktuella kampanjens webbplats.

Hur vi använder informationen vi samlar in

Den information du lämnar i samband med registrering eller vid användning av Tjänsten, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att ge dig tillgång till Tjänsten för att administrera kundförhållandet, för att se till att Tjänsten och Webbplatsen fungerar tillfredsställande och för att utveckla och förbättra vår Tjänst. Vidare kan vi komma att använda denna information för att kommunicera med dig angående vår Tjänst, samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för att administrera betalningar, tillhandahålla service och support, och för att informera om Spring Solutions tjänster. Den tredje parten är i sådana fall ett personuppgiftsbiträde i förhållande till Spring Solutions vid behandling av dina personuppgifter. Därutöver kan vi komma att lämna ut sammanställd anonymiserad användarstatistik över hur Tjänsten och Webbplatsen används till tredje parter.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (c) att skydda våra kunder och användare.

Lagring av information

Vi sparar din information, inklusive dina personuppgifter, för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Rättigheter enligt personuppgiftslagen

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Återkallar du ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter kan du dock inte använda Tjänsten. Du har emellertid rätt att när som helst begära att dina personuppgifter inte får behandlas för direktmarknadsföringsändamål genom att skriftligen meddela oss via e-post till contact@signby.me.

Du har vidare rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till Spring Solutions AB, Kronobergsgatan 17, 112 33 Stockholm. Slutligen har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.

Användning av kakor (cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Sessionskakor används för att hålla reda på ditt innehållet när du deltar i kampanjer. När du stänger webbläsaren så raderas kakan.

De här kakorna används på Signby.me:

Sessions- eller permanenta kakor används för att hålla reda på om du är inloggad I tjänsten. Väljer du att bli ihågkommen vid inloggning används en permanent kaka, annars används en sessionskaka.

Tredje parts kakor

Google AdWords används för statistik och kan använda kakor. För mer information om detta hänvisas till http://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Om du inte vill tillåta kakor så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att de inte accepteras. Du kan då sannolikt inte använda tjänsten på grund av dess konstuktion.