Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Visa ledarskap och ansvar gällande skogen!!

2017-03-11

Attn. Karolina Skog


Hej Karolina!

Jag är djupt oroad över hur fort vi utarmar den biologiska mångfalden i Sverige idag. Svensk skogspolitik är ett sorgligt kapitel och jag har förstått att lagstiftningen har mycket kvar att önska för att komma åt problematiken med urholkningen av den "riktiga" skogen. Den livsmiljö som är så viktig och värdefull för både oss svenskar och alla de turister som värdesätter en varierad och generationsrik skogs/naturmiljö full av liv och spännande varelser. Att vandra i en virkesåker av gran är ju inte samma sak, eller hur?


Jag skriver till dig med anledning av beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med vänlig hälsning
/Ankie Rauséus, Nora

2017-03-11

 

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 203 av 393 i denna kampanj