Öppet brev till Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister, Socialdemokraterna

Vill vi verkligen ha ett omänskligare Sverige?

2015-12-16

Till: Gabriel Wikström


Hej Gabriel,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Sverige har hittills varit ett gott exempel och en positiv förebild för andra.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället.

Om förslagen går igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket.

Rebecca
Norrköping

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 442 av 482 i denna kampanj