Öppet brev till Pernilla Stålhammar, Suppleant, Miljöpartiet

Vill du fred och fredsforskning? - Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-05-20

Hej Pernilla,

 

Fred och sjuksyrror i krigszoner är fredlig mp-politik.

 Hur kommer det sig att Sverige så plötlsigt måste bli ett alliansland och sluta vara medlare, när det betydligt farligare säkerhetsläget 1985 inte krävde att vi gick med i NATO för att skydda oss mot en sovjetisk invasion?

 

 

Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

 

Är det rätt att i NATO behöva underställa sig ett tortyr- och avlyssningsland, som USA bevisats vara, och vilka blir de säkerhetspolitisk konsekvenserna över tid?

Hur ställer du dig till ingripandena i Afghanistan och Irak? Var kriget i Irak lagligt eller brottsligt, och vilken betydelse har det för dig att 600 000 irakier har dött av det?

 

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

 

Hur påverkar du de andra i partiet att följa vår ideologi?

 

 

 

Jack Ljunggren
Göteborg

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 187 av 194 i denna kampanj