Öppet brev till Stefan Nilsson, Miljöpartiet

Vill du fred och fredsforskning? - Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-05-20

Hej Stefan,

 

Fred och sjuksyrror i krigszoner är fredlig mp-politik.

 

Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Avtalet innebär att Nato lättare kan ges möjlighet att använda svenska baser för övningar. Ännu fler militära övningar runt Östersjön bidrar till att öka spänningen mellan Nato och Ryssland.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

 

 

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

 

Hur påverkar du de andra i partiet att följa vår ideologi?

 

 

 

Jack Ljunggren
Göteborg

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 184 av 194 i denna kampanj