Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Viktigt att inte glömma bort nu!

2018-09-11

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Även om jag förstår att du, och moderaterna i övrigt kanske mest prioriterar regeringsbildningsfrågan just nu så är det viktigt att inte glömma att vi på valdagen passerade 1,5-gradersmålet för den globala uppvärmningen. Jag fyller snart 40år och min son är 5 år, i jobbet träffar jag massor av studenter i 20-års ålders som oroar sig för detta. Det är vår framtid som påverkas av detta. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag tillsammans med många andra, inte minst miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen och Greenpeace och Sveriges unge (de som ännu inte får rösta men som i högsta grad påverkas av detta) att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Sara Gottschalk
Malmö

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 252 av 409 i denna kampanj