Öppet brev till Christer Nylander, Gruppledare, Liberalerna

Vi måste ta tag i problemet

2018-09-10

Hej Christer,

Jag skriver till dig för att jag har lagt min röst på alliansen och vill påminna om att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Jag hoppas ni kommer arbeta för detta och att jag inte ska behöva ångra min röst på alliansen. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Victoria Landing
Uppsala

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 199 av 409 i denna kampanj