Öppet brev till Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Mp

Vi måste ta hand om våra hav!

2017-05-16

Hej Isabella,

Det stora problemet med plastskräp i havet oroar mig. Plastskräpet försvinner inte, det blir bara till mindre och mindre bitar. Det skadar ekosystemen och djur på ett fasansfullt sätt. Vi måste stoppa nedskräpningen nu!

Skräpet i havet känner inte till några nationsgränser. Det är därför ett problem som endast kan lösas genom internationellt samarbete. Alla behöver ta ansvar, ingen av oss kan leva på denna jord om våra hav dör.

Tillsammans kan vi stoppa skräpet. Jag bidrar på följande sätt:

Jag tar ansvar för mitt skräp, och ser till att det hamnar på rätt ställe.

Jag lovar att plocka upp skräp, och att min omgivning gör detsamma.

Isabella, tack för din uppmärksamhet, jag och många med mig bryr oss mycket om haven och tar frågan om marin nedskräpning på stort allvar.

Patricia Lifv
Lidköping

Stoppa den marina nedskräpningen

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 598 av 691 i denna kampanj