Öppet brev till Björn Wiechel (S)

Vi behöver se över vårt klimatarbete

2019-03-18

Hej Björn!


Jag läste på Naturskyddsföreningens hemsida att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se en omfattande förändring när det gäller hur vi ser på klimatfrågan.

I Parisavtalet enades världens länder om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. Vi behöver enas om vilka åtgärder som bör vidtas, och visionen för detta sträcker sig bortom politiken och vår generation. Det handlar om mänskligheten och vår planets framtid. Jag vill inte blicka tillbaka i tiden och säga att vi inte gjorde tillräckligt för att rädda vår värld.

Jag försöker göra vad jag kan för att hushålla med resurserna och leva så miljövänligt som möjligt. Men drastiska åtgärder i stor skala måste vidtas, och detta omgående.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Vänligen/

Filip Grönlund
Umeå

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 523 av 565 i denna kampanj