Öppet brev till Hanna Westerén, Miljöpolitisk talesperson Socialdemokraterna, gruppledare i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Socialdemokraterna

Vi behöver er hjälp nu!

2019-11-25

Hej Hanna, jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Jag tycker att vi skall satsa nu! För tänk vad mycket pengar detta kommer kunna kosta i framtiden i samband med;

- Extremare väder (Bränder, torka, översvämningar)

- Flyktingar ( Vi kommer ställas inför ett helt nytt begrepp klimatflyktingar som kommer behöva fly sina städer eller tom länder pga klimatförändringar)

Vi kommer aldrig ha råd att rädd upp det här om vi inte gör något nu.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Amanda Joutsen
Timrå

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 686 av 764 i denna kampanj