Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Vi behöver MINSKA utsläppen- inte öka!

2020-07-01

Hej Ibrahim.
Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det din och regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte.

Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff. Vi i Sverige måste minska utsläppen för att nå våra beslutade klimatmål - inte låta Preem öka dem! Resten av Europa och hela världen måste också minska sina utsläpp och då är inte Preemraffs argument att en anläggning i Lysekil skulle vara "renare" än i andra länder något giltigt argument. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast.

Det bekymrar mig att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna och agerar förnuftigt - inte följer minsta motståndets lag. 

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige. Jag stödjer en satsning på en förnybar omställning och hoppas att du också gör det.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Pia Gillsäter
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1112 av 1619 i denna kampanj