Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Vi är mitt i en pågående klimatkris, följ klimatforskarnas slutsatser; fossila bränslen måste stanna kvar i marken.

2020-06-14

Hej Anders. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Som du vet så har vi inte mycket tid på oss att rädda klimatet, det kanske redan är för sent. Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att minska koldioxidnivåerna i atmosfären. Vi är många som förstår att det är allvar nu. En ödesfråga för mänskligheten och hela planeten.

Var modig och ta rätt beslut. Vi är många som bryr oss om klimatet. Vi finns i alla partier och grupperingar, den här frågan är för allvarlig för att det ska stanna vid den vanliga debatten om vänster - höger. Säg nej till denna utbyggnad. Fortsätt arbetet med att bygga ut tågtrafiken. Satsa på solenergi, vindkraft, elbilar (bränsleceller) och utvecklingen av elflygplan(där bla Tyska företag ligger i framkant).

Alla ungdomar med Greta Thunberg i spetsen är värda att tas på allvar. Lyssna på miljöforskaren Johan Rockström och miljökämpen Arnold Schwarzenegger.

Kerstin Svanberg
Västerås

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 522 av 1619 i denna kampanj