Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Vetenskapen försöker gång på gång varna oss vad som kommer hända om inte koldioxidnivåerna i atmosfären minskar radikalt och snabbt.

2020-06-17

Hej Ibrahim. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Världen befinner sig i en klimatkris som vi alla måste hjälpas åt att lösa. Vi har inte lång tid på oss. Många forskare menar att det kanske redan är försent. Alla vi som bryr oss om klimatet finns i alla partier och grupperingar. Redan nu kommer varningar att denna sommar kommer att bli den varmaste och torraste någonsin på jorden. Lyssna på miljöforskarna med Johan Rockström i spetsen. 

Kerstin Svanberg
Västerås

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 749 av 1619 i denna kampanj