Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Verka för fossilfria transporter på vägar i vatten och i luften.

2020-06-07

Hej Tomas.

Du och jag och alla över 50 ska bara leva ytterligare några decennier men allas våra barn och barnbarn ska leva i den värld vi lämnar efter oss.

Jag önskar att de får ett liv med frisk luft, rent vatten och rena jordar som producerande ätbara grödor. Kort sagt med ett fungerande klimat. Inte minst Coronasmittan har belyst världens och Sveriges sårbarhet vid kriser. Och kriser kommer våra barnen och barnbarnen osv att få utstå oftare och värre om världsmedeltemperaturen fortsätter öka.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra 

Att bygga ut Preemraff strider mot Parisavtalet eftersom världen måste sluta med fossila bränslen helt och hållet om 1,5 gradersmålet ska kunna nås. Parisavtalet säger också att alla investeringar ska styras bort från det som orsakar stora utsläpp av växthusgaser.

Om Preemraff tillåts bygga ut och Sverige samtidigt ska kunna nå klimatmålen måste resten av samhället och andra industrier minska sina utsläpp ännu mycket snabbare och ännu mer radikalt än vad som redan krävs, lite orättvist kan man tycka?

Jag hoppas därför att du Tomas verka för fossilfria transporter på vägar, i vatten och i luften och att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan. Jag hoppas att ni därmed sätter stopp för ökade utsläpp. 

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

ak gustavsson
Luleå

 
 

 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 417 av 1618 i denna kampanj