Öppet brev till Gustav Fridolin Miljöpartiet

Vattenfalls brunkol

2015-03-31

Hej Gustav

Jag är cancerläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och jag är oroad över klimatförändringen och den globala uppvärmningen och de katastrofala effekter på den globala hälsan som det kommer att föra med sig.

Jag brukar rösta på miljöpartiet eftersom jag anser att ni har den bästa klimatpolitiken. Det är bråttom att få ner de globala utsläppen av koldioxid och miljöpartiet har visat att de tar denna mänsklighetens överlevnadsfråga på allvar.

Du har tidigare krävt att Vattenfalls kolgruvor skall stoppas och att försäljning inte är ett alternativ. Jag är kund hos Vattenfall och jag håller med dig fullständigt. Nu ber jag att du genast agerar för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen utan tvärtom, det enda som skulle hända är att någon annan står för utsläppen.

Mer än hälften av anläggningarna är idag gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om Vattenfall bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

Nu har vi en enastående möjlighet att göra något riktigt stort för att minska utsläppen av fossila bränslen. En avveckling av brunkolet ger dessutom goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan och vill göra skillnad för klimatet. Hur kan du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Anne von Heideman

Uppsala

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 38 av 459 i denna kampanj