Öppet brev till Fredrik Sjöstrand, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2:e vice ordförande, M

Värna Vidarkliniken

2016-09-16

Hej Fredrik,

 

Vi är många som vill slå vakt om möjligheten att välja den vård som Vidarkliniken erbjuder. Vi vill att möjligheten ska finnas kvar även i framtiden. För oss är det viktigt att tillgången till integrativ vård på antroposofisk grund säkras.

Jag vill att landstingen ska ha ett avtal med Vidarkliniken som innebär att jag vid behov kan välja denna form av vård.

 

För patientinitiativet

Värna Vidarkliniken

Per Gustavsson
Mjölby