Öppet brev till Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister, Socialdemokraterna

Varför väljer regeringen protektionism framför solidaritet?

2015-12-03

Till: Aida Hadzialic


Hej Aida,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande med anledning av regeringens åtgärdsförslag.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Att inför tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn kan inte anses stå i överensstämmelse med FN:s Barnkonvention.

Mårten Kai-Larsen
STOCKHOLM

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 152 av 482 i denna kampanj