Öppet brev till Ebba Östlin, Socialdemokraterna

Varför vill ni utvisa min adoptivson?

2020-08-04

Hej Ebba,

Jag är mycket orolig för att ni i Migrationskommittén kommer påverka era partikamrater att genomdriva en migrationspolitik som ni kommer ångra i framtiden.

Debattklimatet har hårdnat mycket på senare år och många förslag som cirkulerar i debatten är väldigt oroväckande trots att alla mina vänner och släktingar förvånas över att min son inte kommer få stanna i Sverige efter att ha blivit adopterad, jag sörjer för hans försörjning och han lärt sig språket och läst igen skolan med godkända betyg.
När jag är ledsen brukar jag svara att det beror på att någon av er röstat på Socialdemokraterna utan att förstå att de inte vågar stå upp för sina personliga värderingar utan följer partipiskan utan tanke på sitt eget mående.

Det är en orolig tid för många unga och det gör mig så ledsen att den glada och lättade pojke som flyttade in i vårt fosterhem ett halvår innan den tillfälliga lagen nu ständigt måste vara orolig. Att polisen inte längre skänker mig trygghet när jag ser dem utan oro. Är det idag de kommer ta min son i förvar?

Därför är det några aspekter som jag särskilt vill framföra till dig som ledamot i kommittén.

Barnen är vår framtid. De har rätt till en bra start i livet och att få sina rättigheter respekterade oavsett migrationsrättslig status. Barn måste få permanenta lösningar för långsiktig trygghet och skydd. Att få tillfälliga uppehållstillstånd ger inte trygghet. Om situationen i hemlandet ändras kommer de ändå flytta dit frivilligt om de önskar det.

Jag tycker det är fel att barnen skall lämna sina familjer så fort de fyller 18. Jag vet inte om du har barn, jag har tre och tanken att inte kunna vara ett stöd för dem, en soffa att sova på om det händer något eller att kunna ge dem en kram i jobbiga situationer känns jättekonstig. Mina två äldsta barn kan få det och jag kan fortfarande som drygt 50 år få det av min mor. Har du haft en mor som kunnat hålla kontakt även efter att du fyllt 18? För din skull hoppas jag det.

Enligt en nyligen publicerad Novusundersökning framgår det att det finns ett starkt stöd både för rätten till familjeåterförening och för att personer med humanitära skäl ska kunna stanna i Sverige. 62 % av svenska folket vill att svårt sjuka barn ska få stanna i Sverige, 59 % vill att barn ska få återförenas med sin familj i Sverige och 73 % vill att barn som rotat sig och pratar språket ska få möjlighet att stanna.
I min släkt är stödet 99% (En röstar på Sd)

Jag vill att du på de sätt du kan verkar för att:

• Sverige får en migrationslagstiftning som tydligt står upp för asylrätten och skyddar barn som flytt hit.

• Sverige tar bort den begränsning som infördes med den tillfälliga lagen 2016 och återgår till att barn ska kunna få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter.

• Rätten till familjeåterförening säkerställs, både för flyktingar och för alternativt skyddsbehövande. Sverige ska inte tillämpa försörjningskrav som i praktiken omöjliggör familjeåterförening.

Jag hoppas att du tar till dig dessa synpunkter och framför dem till kommittén.
Önskar dig all lycka till med det viktiga arbetet!

Vänliga hälsningar

Jenny Kindgren
Gryt

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 50 av 59 i denna kampanj