Öppet brev till Barbro Westerholm (FP)

Vårdvalet är hotat

2014-11-18

Hej,

Jag skriver till dig för att jag är allvarligt bekymrad över regeringens förslag om att avskaffa lagregeln om vårdval i primärvården.  Jag tror inte att regeringen har förstått vilka effekter det skulle få för patienterna och alla vårdgivare i både privat- och landstingsregi om det blir verklighet.

Lagen om att vårdval ska finnas i alla landsting gör att patienter i hela landet själva kan välja sin vårdgivare. Sedan 2010, då lagen infördes, har det blivit 170 fler vårdcentraler. De flesta är privat drivna och många har startat på mindre orter. I dag finns det nästan 500 privat drivna vårdcentraler som alla bidrar till bättre tillgänglighet för patienterna.

Regeringen lutar sig mot en rapport från Riksrevisionen som menar att vårdvalet skulle ha gjort vården mindre jämlik. Men det visar inte utvärderingar från Vårdanalys, Karolinska Institutet och ESO. Riksrevisionen efterfrågar mer statlig styrning, inte mindre. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra landstingens vårdvalssystem mer lika och med större hänsyn till vårdtunga patienters behov.

SKL:s nationella patientenkät visar att patientnöjdheten är högre hos de privat drivna vårdcentralerna. Men valfriheten och kvalitetskonkurrensen sporrar både privata och landstingsdrivna vårdcentraler att höja kvaliteten. Därför tjänar alla patienter på vårdvalet, oavsett vilken typ av vårdcentral de valt.

Lagförslaget leder till ojämlik vård. Möjligheten att själv få välja vårdgivare, blir helt beroende av den politiska viljan i det enskilda landstinget. Jag tror att det blir svårt att förklara varför vissa patienter får behålla sin valfrihet, medan patienterna på en annan sida landstingsgränsen inte längre skulle få välja vårdcentral. 

Många vårdcentraler har problem att rekrytera t.ex. läkare. I många landsting har privata vårdgivare lättare att attrahera och behålla personal. Det vore ett misstag att bortse från de privata vårdgivarnas positiva roll när det gäller läkarförsörjningen på många håll i landet.

Varje dag görs nästan 48 000 patientbesök på privat drivna vårdcentraler. Dessa patienter har själva valt vårdgivare. Om vårdvalet tas bort riskerar det att drabba hundratusentals patienter.

Jag hoppas att du kan bidra till att lagstiftningen om vårdval blir kvar. Den betyder mycket för en fortsatt positiv utveckling av primärvården i hela landet.

Enligt mig är det orimligt att år 2014 återgå till att politiker och inte patienter ska avgöra vilka val en patient ska kunna göra. 

Jag hoppas att du är en av dem som står upp för patientens rätt att välja i hela Sverige.

Vänliga hälsningar,

Kerstin Franzén

Lidingö

Bevara vårdvalet

Kampanjen sker i samarbete med Vårdföretagarna
Detta är brev 3 av 3 i denna kampanj