Öppet brev till Kent Härstedt, Ledamot, Socialdemokraterna

Värdlandsavtalet ovärdigt Sverige.

2016-05-25

Hej Kent,
med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Avtalet lämnar viktiga frågor obesvarade, exempelvis vad gäller kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium och användande av svenskt territorium vid kris och konflikt.

Den militära alliansfriheten försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

annkristin andersson
växjö

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 206 av 207 i denna kampanj