Öppet brev till Teres Lindberg, Socialdemokraterna

Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-05-20

Hej Teres,

Vi som är kvinnor har ett särskilt ansvar! Värdlandsavtalet avgörande framtidsfråga. Vi smygs in i NATO . våra barn kommer att bli soldater eller officerare i NATO, även  utanför Europa! Vill Du verklgen det?

Värdlandsavtalet är en komplicerad fråga.  I krig drabbas civila kvinnor, och barn alltmer .Vi som kvinnor måste motarbeta militära lösningar och istället försöka finna fredliga metoder. Framtidens kriser kommer sannolikt inte vara militära utan handla om klimatflyktingar, cyberattacker, terrorism etc.  Alltså måste vårt försvar möta dessa nya hot.

Värdlandsavtalet skulle innebära att vi med ett stort steg närmar oss Nato utan att svenska folket fått säga sitt. Alltså ett hot mot demokratin.

Värdlandsavtalet löper i första hand i 6 år, därefter 2årsuppsägningtid med sannolikt svåra utrikespolitiska följder.
Med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Kärnvapen ingår i Natos verktygslåda. I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium, exempelvis i händelse av en väpnad konflikt. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning? Man måste rösta efter personlig övertygelse

 Med vänlig hälsning Birgitta Josefsson, 3-barnsmamma, farmor, distriktsläkare, miljöpartist, tidigare aktiv i läkare mot kärnvapen.
Växjö

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 190 av 194 i denna kampanj