Öppet brev till Börje Vestlund, Socialdemokraterna

Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-03-26

Hej Börje,
med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Jag har alltid känt mig trygg i Sverige tack till vår militära alliansfrihet. Jag vill inte se att den försvagas med ytterligare samarbete med Nato. Om regeringen vill att Sverige ska vara militärt alliansfritt måste den klart och tydligt presentera en politik för vad detta innebär och varför det är viktigt.

Varför driver inte Sverige ett arbete för en kärnvapenfri värld? Då kärnvapen ingår i Natos verktygslåda ska vi verkligen inte ha något med dem att göra. Värna att svenskt territorium alltid förblir fritt från kärnvapen.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Eva Heile
Bagarmossen

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 80 av 194 i denna kampanj