Öppet brev till Stig Henriksson, Ledamot, Vänsterpartiet

Värdlandsavtalet hör hemma i soptunnan.

2016-02-21

Hej Stig,
Jag tror inte på att fler försvarsallianser i världen skapar mer fred. Tvärtom. Vill vi lösa konflikter och bygga säkerhet måste detta ske med politiska och civila medel.

Det står att avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin och den innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att försvåra för Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning.

Kommer du att rösta emot värdlandsavtalet och ta ställning för hållbar fred istället för militär upprustning?

Carina Ljungqvist
Bergvik

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 1 av 194 i denna kampanj