Öppet brev till Janine Alm Ericson, Suppleant, Miljöpartiet

Värdlandsavtalet gynnar inte freden!

2016-02-23

Hej Janine!

Frågan om värdlandsavtalet känns personligen för mig som en av de absolut viktigaste politiska besluten detta årtionde.
Jag bor vid världens FREDligaste gräns; den här i Tornedalen mellan Sverige och Finland. Från den här utblickspunkten har jag svårt att förstå hur ökad militär upptrappning över huvudtaget ska kunna främja en av det viktigaste sakerna vi människor ska värna om, nämligen FRED.

Eftersom riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel. 

Avtalet är i överensstämmelse med Nato:s militära doktrin.  Den doktrinen innehåller kärnvapen. Värdlandsavtalet riskerar att både försvåra Sveriges möjligheter att driva en aktiv politik för kärnvapennedrustning och skapar också argument för de krafter som vill driva på för en ökad militarisering.

I och med värdlandsavtalet riskerar Sverige att få kärnvapen på sitt territorium. Enda sättet att försäkra sig mot kärnvapen på svenskt territorium är att fatta beslut om att detta inte är tillåtet och att öka ansträngningarna för att förbjuda kärnvapen.

Hur tänker du rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord?

Med varma vinterhälsningar

Urpo Taskinen
Juoksengi, Tornedalen
070-629 58 02Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 15 av 194 i denna kampanj