Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Värdefull skog

2017-03-10

Attn. Karolina Skog


Attn. Sven-Erik Bucht

 

Jag skriver med anledning av det avskyvärda beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en  s.k paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva uppdraget!-han måste väl göra sitt jobb eller ? Annars kan du avgå!

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt. Helt enkelt imbecillt, vem vill rösta in folk som gör på detta vis?

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.Det är väl Sverige år 2017 med en stor insikt av vad vi ska vara tacksamma över, skydda det vi fått i arv och ska ge vidare till nästa och nästa generation!!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.Hur kan man ta paus när det pågår ett övergrepp?

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Snacka om att man vill titta åt ett annat håll så man tror sig slippa ta sitt ansvar.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång.Jag ska se om jag kan åtala denne man som inte utför det uppdrag han har lön för..

Med vänlig hälsning

Annika Lago
Östersund

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 69 av 393 i denna kampanj